Maa­ta­lous­työt:

Maata viljelään tällä hetkellä omilla mailla sekä vuo­kra­tuil­la pelloilla. Maa­ta­lous­töis­sä pyrimme te­hok­kuu­teen sekä kestävään viljelyyn. Kes­tä­väl­lä vil­je­lyl­lä tar­koi­te­taan sitä, että pelloista pidetään huoltoa sään­nöl­li­ses­ti ja toi­men­pi­teet pelloilla ajoi­te­taan mah­dol­li­sim­man oikea-ai­kai­ses­ti. Satoa pyritään tuot­ta­maan aina mah­dol­li­sim­man paljon jär­ke­vil­lä pa­nos­tuk­sil­la. Maan­vil­je­lyä laa­jen­ne­taan ak­tii­vi­ses­ti niin kou­lut­tau­tu­mal­la kuin lisämaita hank­ki­mal­la. Mikäli olet aikeissa luopua omista vil­je­lyk­sis­tä­si, ole rohkeasti yh­tey­des­sä. Vuokraan ja ostan peltoa sopivalta etäi­syy­del­tä.


Omien peltojen lisäksi autamme mie­lel­läm­me myös toisia vil­je­li­jöi­tä. Pal­ve­lui­ta tarjotaan joko kokonaan omalla ka­lus­tol­la tehtynä tai siten, että tulemme trak­to­ril­la käyt­tä­mään asiakkaan koneita.

1639552549646_GOPR0058-me.JPG
1639556365079_IMG_20200504_165953-me.jpg
1639556623436_IMG_20201110_074601-me.jpg
1639556254049_IMG_20180513_210458(1)-me.jpg
1639556244733_IMG_20210612_030359~2-me.jpg
1639556204612_IMG_20210808_195239-me.jpg
1639556281838_DJI_0045-me.JPG
1639556361410_IMG_20200505_140833-me.jpg
1639552286857_IMG_20211129_120945~2-me.jpg
Maan­ra­ken­nus
1639552713405_IMG_20191204_155732-me.jpg
In­fra­hoi­to
1639553771783_IMG_20180819_203839-me.jpg
Maatalous
1639552642881_IMG_20211114_141601~2-me.jpg
Puun­kor­juu

© Yritys 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuojaseloste