In­fra­hoi­to:

In­fra­hoi­to sisältää teiden, pihojen sekä alueiden hoitoa. Talvisin aurataan ja hie­koi­te­taan, keväällä harjataan sekä pestään kesällä höylätään, lanataan ja suolataan sekä niitetään nur­mia­luei­ta.


- Teiden ym­pä­ri­vuo­tis­ta kun­nos­sa­pi­toa

- Pihojen ym­pä­ri­vuo­tis­ta hoitoa

- Kun­nos­tuk­set ja kor­jauk­set


Ka­lus­tos­tam­me löytyy esi­mer­kik­si.

AM-teho tieauroja

U-auroja pihoihin

Alue­au­ro­ja ylei­sau­roi­na

Lau­tas­hie­koi­tin pihoihin

Kau­ha­hie­koit­ti­mia pihoihin

8,5m3 Vau­nu­hie­koi­tin teiden hie­koi­tuk­seen

Po­lan­ne­te­riä polanteen ta­sauk­seen

Keräävät harjat kas­te­lu­lait­teil­la

Pesuvaunu 10m3

Vammas tiehöylä so­ra­tei­den ja alueiden hoitoon

Kronos ket­ju­murs­kain 9m ulot­tu­vuu­del­la ve­sa­koin­tiin

vi­her­murs­kai­met peltojen, aluiden sekä tien­var­sien niittoon.

1639553960647_IMG_20211210_214953~2-me.jpg
1639556727671_IMG_20210212_205045-me.jpg
1639553969423_IMG_20170809_194648-me.jpg
1639552438936_IMG_20180322_183922-me.jpg
1639553987640_IMG_20210103_123011-me.jpg
1639553989215_IMG_20210104_140123-me.jpg
1639554122113_IMG_20210905_175527-me.jpg
1639554257343_IMG_20210928_171349-me.jpg
1639552286857_IMG_20211129_120945~2-me.jpg
Maan­ra­ken­nus
1639552713405_IMG_20191204_155732-me.jpg
In­fra­hoi­to
1639553771783_IMG_20180819_203839-me.jpg
Maatalous
1639552642881_IMG_20211114_141601~2-me.jpg
Puun­kor­juu

© Yritys 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuojaseloste