ANTIN KONEURAKOINTI
Koneurakointia maan alta latvojen yli

Yritys tarjoaa pal­ve­lui­ta Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan alueella, pää­sään­töi­ses­ti Sas­ta­ma­las­sa. Am­mat­ti­tai­dol­la ja laa­duk­kaal­la ka­lus­tol­la var­mis­te­taan, että toimeksi annetut tehtävät tehdään moit­teet­ta ja sovitulla ai­ka­tau­lul­la. Toiminta on joustavaa ja so­peu­te­taan asiakkaan tarpeiden mu­kai­ses­ti. Toi­min­ta­pe­ri­aa­te on tuottaa laa­du­kas­ta työtä sopivalla hinnalla. Pelkkää yk­sik­kö­hin­taa ver­taa­mal­la ei useinkaan kykene päät­te­le­mään työn te­hok­kuuut­ta ja lo­pul­li­sia kus­tan­nuk­sia. Hin­noit­te­lun pe­rus­tee­na on käytetty aja­tus­mal­lia "tehdään työt valmiiksi ripeästi eikä kelloa venyttäen" jolloin työaika käytetään te­hok­kaas­ti, josta hyötyvät sekä yritys että asiakas. Työnteko on re­hel­lis­tä ilman vi­lun­ki­pe­liä ja vastuuta ei pakoilla.


Yrittäjä:Antti Pit­kä­kos­ki
Y-tunnus: 2265109-0
Koulutus: YO, Agrologi (AMK)
Yritys: Pe­rus­tet­tu 2009
Suo­ri­tet­tu­ja ja voimassa olevia kursseja ja kou­lu­tuk­sia:
-Työturva
-Tulityö
-Hy­gie­nia­pas­si
-Rataturva
-Ve­si­hy­gie­nia
-Valio Artturi passi (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Artturi/Art­tu­ri­kir­jas­to/Art­tu­ri­kou­lu­tus/ura­koit­si­ja­pas­si)
-Tieturva
-Kas­vin­suo­je­lu­kou­lu­tus (ruis­kut­ta­jan ajokortti)
-Kul­jet­ta­jan am­mat­ti­pä­te­vyys
-Ra­ta­työs­tä vastaavan pätevyys