ANTIN KONEURAKOINTI
Koneurakointia maan alta latvojen yli


In­fra­hoi­to sisältää teiden, pihojen sekä alueiden hoitoa. Talvisin aurataan, hie­koi­te­taan, ajetaan lunta sekä hoidetaan liikuntapaikkoja. Keväällä harjataan sekä pestään. Kesällä höylätään, lanataan, suolataan tieverkostoa sekä niitetään ja leikataan viheralueita.

 Teiden ym­pä­ri­vuo­tis­ta kun­nos­sa­pi­toa
- Pihojen ym­pä­ri­vuo­tis­ta hoitoa
- Kun­nos­tuk­set ja kor­jauk­set

Ka­lus­tos­tam­me löytyy esi­mer­kik­si.
- AM-teho tieauroja
- U-auroja pihoihin
- Alue­au­ro­ja ylei­sau­roi­na
- Lau­tas­hie­koi­tin pihoihin
- Kau­ha­hie­koit­ti­mia pihoihin
- 8,5m3 Vau­nu­hie­koi­tin teiden hie­koi­tuk­seen
- Po­lan­ne­te­riä polanteen ta­sauk­seen

- Keräävät harjat kas­te­lu­lait­teil­la
- Avoharja kastelulla
- Pesuvaunut 10m3 ja 15m3 

- Vammas tiehöylä so­ra­tei­den ja alueiden hoitoon
- Kronos ket­ju­murs­kain 9m ulot­tu­vuu­del­la ve­sa­koin­tiin
- Elho tpm 520 puomikelamurskain
- Vi­her­murs­kai­met peltojen, aluiden sekä tien­var­sien niittoon.
- 2 kpl Stiga ajettavia ruohonleikkureita

- Jäänhoitokone