ANTIN KONEURAKOINTI
Koneurakointia maan alta latvojen yli

Tervetuloa

An­tin­ko­neu­ra­koin­ti.fi si­vus­tol­le.

Yri­tyk­se­ni tarjoaa erilaisia konetöitä Pir­kan­maan ja Sa­ta­kun­nan alueella.
Pää­toi­mi­paik­ka on Sas­ta­ma­lan Vammala.
Ko­neu­ra­koin­ti sivulta löydät tarkemmin tietoa yrityksen tar­jon­nas­ta.
Mikäli mie­les­sä­si on jokin eri­koi­sem­pi­kin työ
kannattaa eh­dot­to­mas­ti kysyä, vaikkei sitä si­vus­tol­la olisi mai­nit­tu­kaan.


-Antin ko­neu­ra­koin­ti, Antti Pit­kä­kos­ki